Vitamine B6

Vitamine B6 (pyridoxine) maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. B-vitamines zijn wateroplosbare vitamines. Vitamine B6 is belangrijk voor de stofwisseling, vooral voor de afbraak en opbouw van aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Vitamine B6 reguleert de werking van bepaalde hormonen en is nodig voor de groei, de vorming van rode bloedcellen en een goede werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel.

Waar zit vitamine B6 in?

Goede bronnen van vitamine B6 zijn vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen en peulvruchten. Groenten, melk en kaas bevatten vitamine B6 in kleinere hoeveelheden.

Hoeveel vitamine B6 heb ik nodig?

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid vitamine B6 is voor volwassen mannen en vrouwen (19-50 jaar) vastgesteld op 1,5 mg. Voor volwassen mannen boven de 50 jaar is de aanbeveling 1,8 mg per dag

Wat is veilig?

Voor vitamine B6 is een veilige bovengrens vastgesteld van 25 mg per dag.

Wat zijn de gevolgen van een teveel aan vitamine B6?

Hoge doseringen vitamine B6 kunnen leiden tot afwijkingen aan het zenuwstelsel. Daarnaast kan lichtgevoeligheid of een verslechtering van de geheugen- en denkprocessen optreden.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan vitamine B6?

Bij zuigelingen leidt een tekort aan vitamine B6 tot verschijnselen als stuipen, overgeven en gewichtsverlies. Bij volwassenen zijn verschillende symptomen waargenomen, zoals ontstekingen van de tong en de huid, depressie, verwardheid, vermoeidheid en aandoeningen van het zenuwstelsel.